Personvernerklæring Industrigrossisten Proman AS

På Industrigrossisten beskytter vi den personlige integriteten til våre kunder og leverandører. Vi ønsker å sikre at dine personlige data alltid håndteres riktig, oppdateres og beskyttes. Det er viktig at du føler deg trygg når du gjør forretninger eller på annen måte har kontakt med oss.

For å utføre tjenestene våre riktig må vi behandle visse typer personopplysninger. Med behandling mener vi all innsamling, lagring, håndtering, endring og bruk av personopplysninger. Personvernerklæringen vår beskriver hvordan vi behandler dine personopplysninger og hvilke rettigheter du har.

Personlig databehandler

Den industrielle grossisten er ansvarlig for personopplysninger og er dermed ansvarlig for behandlingen av dine personopplysninger. Personopplysningene vi samler inn vil bare bli brukt av oss med mindre annet er angitt ved registrering eller i informasjonen du mottar etter å ha vært i kontakt med oss.

Sikkerheten til dine personlige data

For å beskytte dine personopplysninger som vi behandler, tar vi en rekke tekniske og organisatoriske beskyttelsestiltak. Disse forhindrer enhver uautorisert person i å få tilgang til systemene våre og dine personlige data. Våre ansatte har bare tilgang til informasjonen de trenger i arbeidet sitt, og vi jobber aktivt med å utdanne viktigheten av konfidensialitet og hvordan vi opprettholder integriteten og sikkerheten til personlig informasjon.

Hvordan vi samler inn og bruker personopplysninger

For at vi skal kunne tilby deg våre tjenester, behandler vi personopplysninger i følgende situasjoner og for følgende formål. Vi lagrer ikke data lenger enn vi trenger.

For å oppfylle vår avtale

For at vi skal oppfylle vår avtale eller avtale om å motta bestillinger, levere varer og sende fakturaer til deg, behandler vi dine personopplysninger i form av navn, posisjon, telefonnummer og e-postadresse. Hvis du er en kunde hos oss i form av et enkeltpersonforetak eller privatperson, behandler vi også personnummer og adresseinformasjon for deg. Vi lagrer denne informasjonen så lenge vi er forpliktet til å gjøre det i samsvar med regnskapsloven.

For å kunne kontakte deg

For at vi skal kunne kontakte deg, behandler vi kontaktinformasjonen din i form av navn, telefonnummer og e-postadresse.

Vi kan også bruke kontaktinformasjonen din for å kunne sende informasjon og kampanjer til deg, så lenge du ikke har gitt avkall på denne kommunikasjonen via e-post til info@industrigrossisten.se.

Vi lagrer informasjonen så lenge du er kunde hos oss, eller til vi har mottatt informasjon om at du ikke lenger er ansatt hos vår kunde.

Når og hvordan vi deler personlig informasjon med andre

Alle personopplysninger som vi behandler, lagres hos våre IT -driftsleverandører i EU / EØS. Vi selger ikke dine personlige opplysninger til noen og deler kun personlig informasjon med andre parter for å tilby tjenester til våre kunder. Personopplysningene kan da bare brukes til å tilby tjenester til våre kunder. Når vi deler dine personopplysninger med en annen part, er vi ansvarlig for behandlingen, og det er alltid assistentavtaler som regulerer hvordan personopplysningene kan håndteres.

Hvis juridiske krav eller krav fra myndigheter tvinger oss til, vil vi avsløre informasjonen. Vi kan også trenge å avsløre personlig informasjon for å beskytte våre juridiske interesser i forbindelse med svindel.

Individuelle rettigheter

Databeskyttelsesforordningen gir deg en rekke rettigheter overfor oss som behandler dine personopplysninger. For å påberope deg disse rettighetene, kontakt oss via en av våre kontaktkanaler, f.eks. Info@industrigrossisten.se. Vi streber alltid etter å ha korrekt informasjon, og derfor retter vi, supplerer eller sletter personopplysninger når det er nødvendig. Hvis du tror at informasjonen er feil, bør du kontakte oss umiddelbart. Hvis du mener at vi på noen måte har behandlet personopplysningene dine feil, kan du rapportere oss til tilsynsmyndigheten, som er Datatilsynet. Deres kontaktinformasjon finner du under overskriften Tilsynsmyndighet.

Rett til å registrere utdrag

Du har rett til å motta informasjon en gang i året kostnadsfritt om hvilke personopplysninger om deg som vi behandler. I utdraget ser du hvilke typer personopplysninger om deg vi behandler, formålene med behandlingen, om vi delte personopplysningene med noen andre og i så fall hvem, hvilken kilde dataene har hvis du ikke har gitt dem direkte til oss og hvor lenge vi har tenkt å lagre informasjonen din.

Rett til utbedring

Hvis du mener at vi har uriktige eller villedende personopplysninger om deg, kan du be oss om å få den rettet eller få den supplert med personopplysninger som er relevante for behandlingen. Når vi foretar en slik korreksjon, varsler vi også selskapene som vi har delt dine personlige opplysninger med.

Rett til å slette

Under visse betingelser kan du be om at personopplysninger som vi behandler slettes, for eksempel hvis de ikke lenger er nødvendige for formålet de ble samlet inn for. Personlig informasjon som vi trenger for at vi skal kunne fullføre avtalen

Rett til begrensning

I visse situasjoner kan du be om at bruken av dine personopplysninger begrenses, for eksempel hvis informasjonen er feil og du har bedt om at de blir rettet.

Tilsynsmyndighet

Hvis du vil kontakte tilsynsmyndigheten Datainspektionen, følger deres kontaktinformasjon:

Telefon: 08-657 61 00
E-post: datainspektionen@datainspektionen.se
Postadress: Datainspektionen, Box 8114, 104 20 Stockholm